logoVCAlogo bouwgarantlogo bouwendnederland

Passiefhuis

Een passiefhuis is een zo energiezuinig mogelijke woning. Het verbruik is minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door het verminderen van het warmteverlies en het maximaliseren van de warmtewinst. Het verbruik van woningen gebouwd in 1960 is ongeveer 200 kWh/m² bruto per jaar. Door betere isolatie is het energieverbruik bij nieuwbouw al teruggebracht tot 100 kWh/m² bruto per jaar. Bij een energiearme woning wordt 75 kWh/m² bruto per jaar bereikt. De meest energiezuinige vorm is een 'energie plus' woning. Hiermee wordt bij bewoning meer energie opgewekt dan verbruikt.

Comfortabel

De energie-efficiënte uitgangspunten komen allereerst ten goede aan de gebruiker van het gebouw. Een passiefhuis heeft een zeer goed geïsoleerde en kierdichte schil, die uiterst zorgvuldig is uitgevoerd, zodat er zo weinig mogelijk koudestralende oppervlaktes en geen tochtverschijnselen voorkomen en er constant een gelijkmatige binnentemperatuur heerst. Dit alles zonder ingewikkelde technieken, aangename oppervlakte- en ruimtetemperaturen ontstaan als vanzelf. Bovendien zorgt de afwezigheid van traditionele radiatoren voor extra ruimte.

Gezond

Een voortdurende toevoer van gefilterde en verse ventilatielucht is, naast goede isolatie en kierdichting, een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een passiefhuis. Een comfortventilatiesysteem, uitgevoerd volgens de laatste stand van de techniek, wordt gekoppeld aan een HR warmteterugwinsysteem, zodat de lucht in de winter altijd warm de woning binnenkomt en er geen overbodige ventilatieverliezen plaatsvinden: de garantie voor een aangenaam en gezond binnenklimaat, waar vocht, schimmel, pollen en insecten geen kans krijgen.

Rendabel

In een passiefhuis is de resterende warmtebehoefte voor ruimteverwarming zo gering, dat zonder verlies van comfort kan worden afgezien van een conventioneel verwarmingssysteem. Met de besparing op de kosten van een dergelijk systeem kan de optimalisatie van bouwkundige elementen en het hoogefficiënt ventilatiesysteem worden gefinancierd. Passiefhuisbewoners betalen gemiddeld 1€ /m² per jaar voor ruimteverwarming en hoeven zich dus minder zorgen te maken over stijgende energiekosten. Terwijl ze het hele jaar door van een gezond en comfortabel binnenklimaat genieten, kunnen zij rekenen op lage energielasten gedurende de hele levensduur van de woning.

Milieuvriendelijk

Een passiefhuis levert een actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Door de verregaande energiebesparing is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo beperkt mogelijk. Niet alleen het energieverbruik voor verwarming (15 kWh/m²a), maar ook het totale primaire energiegebruik per huishouden blijft begrensd tot max 120 kWh/m² per jaar. Dit betekent minimaal 54% minder CO2-uitstoot t.o.v. de huidige standaard nieuwbouwwoning. De geringe resterende energiebehoefte wordt zo duurzaam mogelijk geproduceerd, zodat een nog grotere reductie in CO2-uitstoot mogelijk is.

De bouwstandaard van de toekomst

Het passiefhuisconcept is de bouwstandaard van de toekomst en opent nieuwe perspectieven voor meer toekomstgericht, energiezuinig ontwerpen en bouwen. De bouwwereld krijgt een unieke kans zich te onderscheiden met nieuwe ontwerp- en bouwtechnieken, innovatieve, intelligente en hoogenergie-efficiënte producten voor o.a. schilisolatiesystemen, ventilatiesystemen, beglazing, kozijnen, ramen, deuren en compacte verwarmingssystemen. Deze investeringen in comfort, efficiëntie en bouwkwaliteit  zullen zorgen voor een impuls in de bouwsector, creëren toegevoegde waarde, verbeteren de concurrentiepositie en verhogen de werkgelegenheid op een duurzame wijze. dat er een aanmerkelijk hoger comfort heerst en dit bij een veel lagere energierekening.

woningbouw

woningbouw