logoVCAlogo bouwgarantlogo bouwendnederland

100 jaar Bouwbedrijf Koster

Als Johan Koster in één woord de geschiedenis van het 100 jaar bestaan van Bouwbedrijf Koster moet samenvatten, dan luidt het antwoord: flexibiliteit. Elk van de vier generaties Koster heeft op een zeker moment de bakens tijdig moeten verzetten om het voortbestaan van het familiebedrijf te kunnen continueren. Door oplettend in te spelen op de veranderende vraag van de markt heeft Koster de honderd jaar kunnen volmaken, legt de Sneker aannemer uit, en die flexibele opstelling is vandaag de dag nog immer een van de sterke troeven. "Wij komen een deurslot vervangen, maar we pakken ook projecten van een miljoen aan."

Een dergelijke bedrijfsvoering lukt alleen al je de juiste mensen in dienst hebt, voegt Koster er direct aan toe. "Bij ons vertrekt niemand en dan heb je een schat aan ervaring in huis. Enige jaren geleden hebben we Andries uitgezwaaid die hier als timmerman 40 jaar in dienst is geweest, nooit een andere baas gehad. Pieter, ook vanaf het begin van zijn loopbaan al bij Koster, staat op het punt om de veertig vol te maken. Zo hebben we een gevarieerd ploegje van acht timmerlieden waarbij de ouderen de fijne kneepjes aan de jongere garde doorgeven. “ Het all round vakmanschap binnen het bedrijf betekent dat Bouwbedrijf Koster een breed scala aan bouwdiscipline beheerst, aldus de eigenaar, van eenvoudige klussen tot verbouwingen en van utiliteitsprojecten tot nieuwbouwwoningen . "Wij zeggen niet gauw nee.“

Zo werkt het Sneker Bouwbedrijf Koster de laatste tijd vrij veel in opdracht van architecten, schetst Koster de huidige trend. Gemeenten geven volgens hem minder snel toestemming voor een cataloguswoning en daardoor wint het unieke ontwerp terrein. "Of die nu in houtskelet , in beton of in traditioneel metselwerk wordt uitgevoerd, door onze achtergrond hebben wij die kennis voor handen. "In de voor de Bouwbranche magere jaren tachtig richtte zijn vader Chris zich namelijk op de bouw van betonnen mestkelders, vertelt de zoon.

"De eerste grote klus betrof de uitbereiding van de boerderij van Hielke Postma uit Dearsum de vader van Ids Postma. Dat voldeed kennelijk prima, want daarna hebben we daarnaast ook de hele boerderij gerenoveerd in oude stijl. “De ervaring met beton leidde prefab woning met een waterdicht betonnen kelderfundering en een opbouw van houtskelet. Van zijn vaders tekentafel kwam ook het houtskelet model dat in de werkplaats de naam Offingawier kreeg en waarvan er de afgelopen jaren vijftien stuks in diverse varianten zijn neergezet. "Binnen een week stond de woning onder de pannen en na drie maanden aftimmeren klaar voor gebruik.

Bouwbedrijf Koster uit Sneek zegt niet gauw nee

Een van de laatste sterke staaltjes waar Koster met gepaste trots op terugkijkt betreft de verbouwing van het oude Hotel Hanenbrug tot in het oogspringende nieuwe Hotel Hilverda. "Een paar dagen na de aanbesteding moesten we direct aan de slag en na drie maanden waren we klaar binnen de afgesproken termijn. Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels, want op een gegeven moment kun je met het ene werk pas verder als het andere is afgerond, maar de eigenaren wilden perse hun streefdatum halen en wat ons aanging lukte dat door een bijna militaire planning.

De diversiteit in werkzaamheden van het bouwbedrijf betekent voor Koster dat er organisatorisch van hem, en zijn vrouw Agnes die hem op kantoor ondersteunt, het nodige word gevergd. "Je wilt je mensen aan het werk houden. We hebben grote opdrachten in portefeuille maar we nemen ook klein onderhoud serieus. Om het een en ander op elkaar af te stemmen vereist dat tegenwoordig een nauwkeurige planning. ”Niet iets om dramatisch over te doen, relativeert hij zijn besognes meteen, wat dat betreft hebben zijn voorvaderen voor hetere vuren gestaan. Overgrootvader Chris, die het bedrijf in 1908 uit het niets begon.

Of grootvader Andries die in de tweede wereldoorlog het bedrijf in de armoedige periode redde door met nog twee plaatselijke aannemers de combinaties Friso startte, dat tot een groot bedrijf uitgroeide in de wederopbouwperiode. Nadat de Friso werd verkocht bouwde zijn vader in de jaren zeventig en moeilijke jaren tachtig Koster weer vanaf de grond op. Stuk voor stuk overlevers die met hun flexibele inventiviteit er voor gezorgd hebben dat Bouwbedrijf Koster nu al meer dan 100 jaar bestaat.